Staatsbosbeheer

Het Mastbos is in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer.

In 1994 is naar aanleiding van een grootscheepse kapactiviteit in het Mastbos een convenant tussen Staatsbosbeheer en de Vereniging Vrienden van het Mastbos (de rechtsvoorganger van de huidige stichting) gesloten. Ingevolge dit convenant wordt jaarlijks een vergadering en/of rondgang belegd waarbij door de beheerders van het Mastbos uitleg wordt gegeven over de beheersmaatregelen die dat jaar op het programma staan. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Mastbos krijgt dan de gelegenheid vragen te stellen en waar nodig alternatieven aan te dragen. Waar nodig initieert de Stichting Vrienden van het Mastbos overleg met derden en ter zake kundige ondersteuning.

  Afbeelding invoegen