Parkeren Hotel Mastbosch

De gemeente Breda heeft bestemmingsplannen gewijzigd waardoor er een groot parkeerterrein kan komen in het Mastbos en het Mastbosch hotel aanzienlijk wordt uitgebreid. De plannen zullen grote gevolgen hebben voor het Mastbos en het omliggende gebied. 
In grote getallen hebben omwonenden, recreanten en natuuliefhebber zienswijzen (bezwaren) bij de Gemeente ingediend. En de Vrienden hebben een procedure bij de Raad van State gevoerd. Helaas heeft dit niet mogen baten.

In mei 2019 heeft de Raad van State een tussenvonnis gewezen. Daarin is bepaald dat de Gemeente Breda een groot deel van haar huiswerk over nieuw moest doen.

In de herstel operatie heeft de Gemeente aangevoerd dat parkeren aan beide kanten langs de Huisdreef mogelijk is en dat daarmee in voldoende parkeerplaatsen voor de hoteluitbreiding wordt voorzien.  Ondanks dat Staatsbosbeheer en de Gemeente zelf altijd verkondigd hebben dat het parkeren langs de Huisdreef beeindigd moet worden en dat 'het blik het bos uit moet' heeft de gemeente "het blik het bos in geveegd" om de nieuwbouw plannen er door te krijgen. Helaas is de Raad van State hier in in het eindvonnis in mee gegaan. 
Daarmee is de procedure bij de Raad van State tot een einde gekomen.
 
In december 2021 is de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de bebouwing bij de gediend. De Vrienden beraden zich op het verdere traject. 
 
De relevante stukken en argumenten van de procedure bij de Raad van state kunt u nalezen via de download pagina