Parkeerproblematiek Mastbos
 
Het Mastbos is prachtig. Zeker op een mooie dag. En daar willen natuurlijk zo veel mogelijk mensen van genieten!
Wij geven ze geen ongelijk. Lekker naar buiten, wie wil dat nu niet?
 
Veel bezoekers van het bos maar ook bezoekers van diverse voorzieningen die aan de bosrand liggen, komen met de auto. Die auto's parkeren helaas ook op plekken in en het rond het bos, die daar niet voor bedoeld zijn, en daar leiden de boomwortels onder. 
Staatsbosbeheer streeft naar een concentratie van het parkeren aan de randen van het bos. Ook ondernemers en organisaties rondom het bos zien graag extra parkeerplaatsen. In 2010 presenteerde de gemeente Breda daarom samen met staatsbosbeheer het plan om grote parkeerterreinen (ter grote van enkele voetbalvelden!) aan te leggen in de buitenranden van het bos. Hiervoor zouden grote stukken gekapt moeten worden. De Vrienden van het Mastbos en met hun vele inwoners van Breda, natuurliefhebbers en recreanten uit de hele regio, hebben zich hier destijds tegen verzet. Het plan ging gelukkig van tafel.  
 
Geen verdere verstening van het Mastbos
Het kan in de visie van de Vrienden niet zo zijn dat er rondom het bos bebouwing wordt toegestaan waarvan de bijbehorende parkeerplaatsen in het bos wordt gelegd. Onder de noemer "Geen Verdere Verstening van het Mastbos" zijn de Vrienden daarom alert op het aanleggen van nieuwe parkeerterreinen in het bos  en streven de Vrienden naar alternatieven om het parkeren door bosrecreanten in goede banen te leiden. De Vrienden vragen aandacht voor milieu vriendelijke maatregelen, zoals snelfietspaden naar het bos, goede fietsenstalling, ontsluiting van het bos vanaf verschillende kanten, en parkeerbewijzering naar reeds bestaande parkeerterreinen.
 
De zienswijze 2010 en de inspraak reactie 2014 van de Stichting Vrienden van het Mastbos zijn opgenomen onder de tab "downloads . 

De parkeerproblematiek en de gevolgen daarvan voor het Mastbos zijn nog steeds actueel!

De Vrienden blijven alert!