Doelstelling Stichting Vrienden van het Mastbos

De Stichting Vrienden van het Mastbos zet zich in voor de instandhouding van de belevingswereld van het Mastbos. Als bos waaraan velen mooie herinneringen bewaren én als geschenk aan de generaties die na ons van dit rijke bezit willen genieten.

De Stichting is alert op ontwikkelingen in en rondom het bos. De Stichting Vrienden van het Mastbos fungeert daarbij als platform voor o.a. natuurliefhebbers en recreanten voor overleg met de betrokken instanties.

De Stichting heeft o.m. als doel te bewerkstelligen dat de natuur- en recreatiefunctie van het Mastbos op de eerste plaats komt. Daar waar het bijvoorbeeld om parkeerruimte en andere vormen van verhardingen gaat, houdt de Stichting een vinger aan de pols onder het motto "geen verdere verstening van het Mastbos”.

"Eendracht maakt macht”. De Stichting beoogt de belangstelling en betrokkenheid van een ieder die het Mastbos een warm hart toedraagt te bundelen. Waar nodig initieert de Stichting Vrienden van het Mastbos overleg en ter zake kundige ondersteuning.