Activiteiten
 
Jaarlijkse activiteiten
Sinds 1994 voeren de Vrienden jaarlijks overleg met Staatsbosbeheer over de komende beheersactiviteiten in het bos. Denk aan kappen, verjongen, onderhoud van paden etc. Tijdens dat overleg komen ook vragen en opmerkingen van recreanten en omwonenden aan de orde. De Vrienden worden tijdens het overleg, of rondwandeling geadviseerd door deskundigen. De jaarlijkse verslagen/agendapunten zijn te vinden op deze site onder de tab "downloads". 
Vanwege de corona perikelen zijn het jaarlijks overleg 2021 en de ronde doorgeschoven. 
 
Bijzondere activiteiten
  • In 2010 gaf de Stichting input voor een externe audit bij Staatsbosbeheer.
  • In 2010 en 2014 klommen de Vrienden op de bres tegen de aanleg van grote parkeerterreinen in het Mastbos. Er werden handtekeningen verzameld, bezwaren ingediend en ingesproken in de gemeenteraad. En met succes. Uiteraard werden ook alternatieven aangedragen. Voor andere parkeerlocaties, verbetering van fietsstalling, fietsroutes etc. Het concreet uitwerken en realiseren daarvan blijkt -mede door geldgebrek bij Staatsbosbeheer- een moeizame route. Ons aller aandacht en Uw steun blijft daarom nodig!
  • Als uitvloeisel van de suggesties in 2014 namen de Vrienden in 2015 deel aan de werkgroep parkeren bouvigne.
  • In 2018 voerden de Vrienden een procedure bij de Raad van State inzake de bestemmingsplanwijziging voor de hoek bij de ingang van het bos aan de Huisdreef. Hoewel de uitkomsten na de 1e zitting zeer hoopvol waren heeft de gemeente via aanpassingen middels de zogenoemde "bestuurlijke lus" toch het bestemmingsplan kunnen wijzigen. 
  • In 2020 en 2021 werd mede namens de Vrienden een verzoek om handhavend optreden ingediend tegen het zonder ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming plaatsen van windturbines bij het knooppunt Galder. Centraal stond daarbij de bescherming van een aantal zeldzame soorten vleermuizen.
  Afbeelding invoegen